Natural Nordic Blonde
Oops! Silly me, I forgot to put my knickers on again! Shame on me! <br /><br />Oj! Vad dumt av mig, jag har glömt att ta på mig mina trosor ... igen!<br /><br />I should have learnt by now not to go out in the cold winter nights without underware.<br /><br />Jag borde ha lärt mig vid det här laget att inte gå ut mitt i vinternatten utan underkläder.<br /><br />