Praha Princezna
Princezna m la velký & as zobrazující se k ní lidé.